OUTSOURCING MARKETINGU

Outsourcing, czyli zewnętrzny dział marketingu

Z punktu widzenia firmy, outsourcing działu marketingu to posiadanie swojego działu marketingu, jednak nie w strukturze własnej organizacji.

W zależności od oczekiwań firmy-klienta współpraca outsourcingowa może przybierać formę:

  • pełnej integracji
  • realizacji etapowych zadań

Pełna integracja oznacza ścisłą współpracę firmy outsourcingowej z Zarządem Firmy, Dyrekcją i wyznaczonymi działami w zakresie tworzenia Strategii Marketingowej, tworzenia budżetu oraz długofalowych planów działania. W przypadku pełnej integracji do obsługi Klienta oddelegowany jest pracownik, bądź cały zespół, który jest w pełni odpowiedzialny za współpracę z tym konkretnym Klientem i kontakty z nim. Często zdarza się, że te osoby pracują w Centrali Firmy-Klienta.

Zdecydowanie mniej zaawansowaną formą współpracy jest działanie na zasadzie zlecania pewnych odrębnych zadań – zadań etapowych, jak np. opracowanie materiałów reklamowych, serwisu WWW, działania PR – usługi te realizujemy w porozumieniem z Klientem i jego celami stawianymi przed tymi konkretnymi działaniami.

Współpraca na zasadzie pełnej integracji zawsze poprzedzona jest szeregiem analiz, pozycjonujących firmę oraz jej produkty lub usługi na rynku. Badany jest proces obsługi klienta, sposób komunikacji z otoczeniem, a także dotychczasowe sposoby dotarcia do klienta.

Efektem analiz jest dokument audytowy, który przedstawia obecną sytuację w firmie, wskazuje obszary poprawy, sugeruje tworzenie nowych procedur oraz zawiera konkretne wskazówki w zakresie przyszłej współpracy między Firmą-Klientem a firmą nowyPOZIOM.

Główne zalety outsourcingu marketingu:

  • obniżenie kosztów – rezygnując z działu marketingu utrzymywanego wewnątrz firmy i decydując sie na współpracę z firmą nowyPOZIOM obniżają Państwo koszty funkcjonowania firmy – brak inwestycji w zasoby ludzkie, sprzęt, oprogramowanie i tym podobne – otrzymują Państwo efekt tych inwestycji bez ponoszenia kosztów. Pozwala to skoncentrować się na swoim tzw. „core business”, czyli działalności podstawowej – optymalizując koszty stają się Państwo bardziej konkurencyjni na rynku.
  • zapewniamy spojrzenie na organizację i jej otoczenie z tzw. „planu helikoptera”– wnosimy powiew świeżego powietrza do firmy, nie tylko jeśli chodzi o politykę promocyjną, marketingową, ale również na inne aspekty funkcjonowania organizacji
  • jesteśmy specjalistami – koncentrujemy się na tej konkretnej dziedzinie marketingu, obserwujemy rynek, nowe trendy – analizujemy i wdrażamy najnowsze rozwiązania, aby zapewnić naszym Klientom realizację ich celów

Aby dowiedzieć się, jak możemy wykorzystać nasze doświadczenie na korzyść Twojej firmy – skontaktuj się z nami.