geomarketing

Geomarketing

Oferujemy zaawansowane usługi geomarketingu. Geomarketing to połączenie aktywności marketingowych z danymi geograficznymi. Rynek i jego potencjał różnicuje się geograficznie – dlatego też używanie odpowiednich narzędzi pozwala przede wszystkim na zdobywanie odpowiednich informacji i dzięki temu możliwe jest wypracowanie strategii dotarcia do klienta na poziomie regionalnym, lokalnym lub poziomie mikro dla każdej firmy, która wchodzi w interakcję z konsumentami.

Zastosowanie zaawansowanych narzędzi pozwala na obrazowanie rozmaitych danych. W szczególności geomarketing wykorzystywany jest do:

  • elastycznej, szybkiej i efektownej prezentacji graficznej,
  • pozwala na przeprowadzanie szczegółowych analiz różnorodnych wielkości liczbowych, informacji statystycznych, demograficznych i geograficznych gromadzonych i analizowanych w przedsiębiorstwach i instytucjach, w szczególności – działach związanych z planowaniem sprzedaży, marketingiem i logistyką.