badania i analizy

Badania i analizy

W obliczu ciągłych zmian na rynku niezwykle istotnym czynnikiem jest obserwacja trendów na rynku, sytuacji w konkretnym segmencie i oczywiście aktywności naszej konkurencji.

Oferujemy kompleksowe usługi analiz rynku: analiz podaży, popytu, market share, jak również benchmarking czy też analizy konkretnie wskazanej konkurencji.

W czasach, gdy oferty na rynku zaczynają być do siebie podobne, niezwykle ważną kwestią jest najwyższy poziom obsługi klienta, dlatego w strategii każdej Firmy powinno znaleźć się co najmniej jedno badanie typu Mystery Client (Mystery Shopping) rocznie. Tylko obiektywna ocena zewnętrznego ankietera jest w stanie pokazać słabe strony i luki w standardach obsługi klienta.

Firma nowyPOZIOM profesjonalnie i obiektywnie wykona badania Państwa działów odpowiedzialnych za kontakt z klientem, zakres badania jest zawsze ustalany z Zarządem Firmy. Wnioski z badania służą jako elementy do szkoleń i wyznaczania nowych standardów.