Aktualności

26 września 2014

Nowa forma działalności

Szanowni Państwo,

informujemy, iż z dn. 25/09/2014 firma nowyPOZIOM Rafał Wanke została przekształcona w nowyPOZIOM Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. ul. Nowogrodzkiej 31, 00-511 Warszawa. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 55.000 zł. KRS: 0000524149, NIP: 7010439876, REGON: 147433239.

nowyPOZIOM Sp. z o.o. jest następca prawnym i wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki przekształcanej działalności z chwilą wpisu do KRS, czyli 25/09/2014.

Skan postanowienia KRS:

https://onedrive.live.com/redir?resid=BB92C23F6B0134B%2161322