JAK DZIAŁAMY

Dzielimy się doświadczeniem

Dzielimy się z Tobą naszym doświadczeniem i specjalistyczną wiedzą – korzystamy z naszego wieloletniego doświadczenia zawodowego w pracy, w środowisku zarówno międzynarodowym jak i dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Koncentrujemy się na marketingu bezpośrednim, obserwujemy rynek, nowe trendy – analizujemy i wdrażamy najnowsze rozwiązania. Dzięki temu możesz od nas oczekiwać wsparcia w realizacji różnorodnych, mniej lub bardziej złożonych projektów.

Rozwiązania na miarę Twoich potrzeb

Wiedza i doświadczenie z pracy nad licznymi projektami pozwala nam zaproponować rozwiązania najlepiej dostosowane do sytuacji, w której znajduje się Twoja firma.

Wspieramy we wdrożeniu

Jesteśmy od początku do końca Twoimi partnerami w procesie przygotowania i realizacji działań marketingowych. Wspólnie wdrażamy zaplanowane strategie

Przejmujemy odpowiedzialność

Tworząc dla Twojej firmy zewnętrzny dział marketingu bierzemy na siebie odpowiedzialność za realizację działań marketingowych

Wspomagamy w zarządzaniu

Wiemy jak zbierać, analizować i interpretować dane aby dostarczyć wartościowych informacji tworzących „pełny obraz”, ułatwiających podejmowanie decyzji co do produktów i usług. Jako niezależni i obiektywni doradcy możemy wspierać Cię w podejmowaniu decyzji strategicznych

Redukujemy koszty

Decydując się na współpracę z nami obniżasz koszty funkcjonowania swojej firmy – brak inwestycji w zasoby ludzkie i organizacyjne, szkolenia, sprzęt, oprogramowanie – otrzymujesz efekt tych inwestycji bez ponoszenia kosztów

Chcesz coś zmienić w swoim biznesie? Skontaktuj się z nami!

rozmowa nic nie kosztuje…

Z naszych usług korzystają przedsiębiorcy, którzy nie chcą, bądź nie mogą tworzyć własnego działu marketingu. Nie mają wystarczającej ilości czasu, możliwości organizacyjnych lub dostępnych zasobów aby zapewnić sobie sprawne funkcjonowanie własnego działu marketingu. Niepokoją się, że wiedza, doświadczenie lub poziom motywacji osób, które mieliby sami zatrudnić będą niewystarczające do realizacji zakładanych celów. Obawiają się też znaczących inwestycji w narzędzia niezbędne do prowadzenia sprawnych działań marketingowych i w efekcie tego, że koszty funkcjonowania takiego działu mogą być trudne do uzasadnienia.

Sposób w jaki działamy umożliwia rozwiązanie tych problemów – zapewniamy możliwość korzystania z zalet posiadania własnego działu marketingu bez ponoszenia kosztów jego budowy. Klienci powierzając nam realizację działań marketingowych mogą przeznaczyć więcej czasu na zarządzanie firmą i swoją podstawową działalność. Mają jednocześnie zapewnione pełne wsparcie w obsłudze zaawansowanej, zindywidualizowanej komunikacji marketingowej.